Abonaments

Avantatges

- Accés a un fons de més de 700 obres
- Accés a l'obra de les exposicions
- Assessorament i recerca d'obres d'artistes
- Finançament fins a un any per part de la galeria

Funcionament

1.- Cada soci disposa d'un compte personal en que ha d'ingressar, mitjançant domiciliació bancària, la quota mensual amb l'import que determini ell mateix.

2.- El soci pot triar l'obra d'art que li interessi, tant de les exposicions com del fons d'art.
Les quotes mensuals són abonades en concepte de provisió de fons, de manera que les aportacions s'acumulen al compte del soci i generen un saldo que és destinat, de forma íntegra, a l'adquisició de l'obra. En les peticions d'obres es respecta l'ordre de reserva.

3.- La galeria finança fins a un any si l'import de l'obra és superior al fons de provisió del concepte del soci, el qual pot escollir entre fer una aportació extra per liquidar tot preu de l'obra, o bé continuar abonant les quotes mensuals fins a liquidar el preu total.

4.- El soci pot suspendre o interrompre la seva aportació quan ho desitgi. El saldo acumulat romandrà al seu compte de manera indefinida fins que en faci ús. Aquest saldo no caduca.

5.- En cas que el soci decideixi suspendre o interrommpre la seva aportació quan ja tingui al seu poder l'obra d'art adquirida, sense haver-la pagat tota, haurà de liquidar d'un sol cop el preu pendent de pagament.