Exposició actual

Mort sobre blanc

Exposició fotogràfica MORT SOBRE BLANC

Les fotografies que formen part d'aquesta exposició, tenen com a vincle comú la

natura en estat de mort o d' hibernació.

Les fotografies són una interpretació personal sobre la mort total o transitòria de la

natura a l'hivern.

Les imatges sempre han estat realitzades buscant el contrast de l'element principal

amb un fons de neu o de cel, creant d'aquesta forma el contrast necessari perquè el

motiu central de la imatge prengui el protagonisme principal de l'escena.

Totes les fotografies han estat fetes durant l'hivern 2013/2014 a Andorra.

Tècnicament han estat fetes amb una càmera de 35 mm en format digital i revelades

digitalment.

La impressió fotogràfica ha estat feta en un laboratori de Barcelona sobre un paper

d'alta qualitat fotogràfica del model Nature amb impressió digital.

S'ha realitzat un tiratge de cinc còpies úniques per imatge.

Aquesta exposició està formada per 11 imatges de mitjà i gran format, enmarcades a

sang.

4 fotografies de 80 cm x 80 cm.

7 fotografies de 60 cm x 60 cm.

Autor: Isidre Escorihuela

Fotògraf i conservador de fotografia.

Comissari de les exposicions de fotografia històrica del Ministeri de Cultura del M.I.

Govern d'Andorra a partir de l 'any 1994 fins a l'actualitat.

Realització de diferents treballs i publicacions fotogràfics, conjunts i individuals,

sobre diferents temàtiques.

Retrats:

Tres Visions Quaranta Imatges. Amb aquesta publicació vam guanyar el premi Off

del festival fotogràfic Visa pour la Image de Perpinyà

Festival Internacional de Pallasses

Industrial:

Exposició sobre l'el·laboració del tabac i la seva influència a Andorra. Museu del

Tabac

Social:

Andorra 45 mm. Treball fotogràfic sobre la gent més desafavorida a Andorra. Museu

del Tabac

Publicació de la Fundació Julià Reig Famílies 20 maneres de viure

Artistes

Obres