Fons d'art - Salvador Dali


[Tota l'Obra] | [Obra Múltiple] | [Obra Original]


Sant Narcis De Les Mosques (Escultura)

Obra Múltiple
Tirada: 100 (SERIE BELGICA)
Tècnica: Bronze
Editor: Exmundart
Alçada: 20 cm
Amplada: 10 cm
Fondària: 11.5 cm